Lad os plante din skov

Der plantes skov som aldrig før og der er mange bevæggrunde for at plante skov – herlighedsværdi og liebhaveri, jagt, grundvandsbeskyttelse eller klimahensyn. Uanset formål, om du er privat jordejer, kommunal aktør eller virksomhed, der ønsker at lave skovrejsning, så hjælper vi dig til at få lige den skov du drømmer om.

Ny skov bliver hurtigt en spændende del af ejendommen. Du oplever dyrelivet og naturen tager form, mens skoven vokser op. Når du rejser skov i Danmark, er forandringerne især tydelige de første 5 år efter skovens etablering. Plantning af ny skov, er en unik mulighed for at tilføre spændende terræn og herlighed til din ejendom. Du får mulighed for at nyde både jagt og natur.

Vi tilbyder både tilplantning af ny skov, opsætning af vildthegn og efterfølgende renholdelse

Skovrejsning

Skovrejsning handler om at ny-plante skov. Det kan være for at skabe et nyt stykke natur, en ny kulisse til jagten eller et nyt landskabselement på ejendommen. Du kan få den til at udvikle sig i samspil med det omkringliggende landskab; f.eks. søer, enge, hegn, krat m.m. Med en flot skov kan du sætte et aftryk i landskabet, som du kan nyde og give videre til dine efterkommere.

Hvad koster det? Og kan man få tilskud til skovrejsning?
I rigtig mange tilfælde kan der søges tilskud til skovrejsning hos skovrejsningspuljen – dog er det afhængig bl.a. af størrelse og beliggenhed. Tilskuddet dækker som oftest alle omkostninger til etableringen af skovrejsningen. Men der er mange variable faktorer, som spiller ind på prisen på skovrejsning.
Du kan læse mere om tilskudsordningen her hos Landbrugsstyrelsen

For at kunne komme med en præcis pris vil det kræve en nærmere besigtigelse af området og en snak omkring dine ønsker til udformningen, træartsvalg og lignende (vær dog opmærksom på at der er nogle krav ifm. tilskud).

Når skov er plantet med statstilskud, kan man fortsat bevare hektarstøtten (tilskud fra EU ifm. fredskov)

Ud over tilskudsberettiget skovrejsnings projekter planter vi også mange andre skovprojekter

 

 • Energiskov – pil og poppel. Hurtigvoksende løvskov som flises og bruges til energiproduktion. Ved plantning af energiskov vil der også forsat være hektarstøtte.
 • Plantning vildtremisser
 • Plantning af juletræer og pyntegrønt
 • Hobbyskov – liebhaveri og idyl. Skoven er selvfinansieret, og derved ingen forpligtelser ifm. tilskuddet (der kan forsat være arealspecifikke regler)
 • Klimaskov – CO2 neutral skov

Priseksempel på skovrejsningsprojekt:

Plantemaskiner:

 

Vildthegn

Det er ærgerligt at se sine nyplantede træer blive ædt af kronvildt og råvildt! Et godt skovhegn, holder vildtet ude og sikre de bedste betingelser og start for dine træer – uanset om det er et læhegn eller en skovbeplantning. Opsætning af skovhegn bliver ofte fravalgt, da kan virke skæmmende i landskabet, eller fordi man synes det hæmmer jagten. Det kan der måske være noget om, men et godt skovhegn sikrer at dine træer kommer bedre fra start og får derved kulturen hurtigere op. Når kulturen kommer hurtigere igang, mindsker du bl.a. behovet for renholdelse, hvilket kan tjene omkostningen til hegningen hjem

Vi sætter gerne dit vildthegn op. Hegnet bliver opsat med hjørne og mellemstolper i træ og stålrør. Stolperne borres i jorden med pælebord og trådet rulles ud med trådudruller og opstrammes med traktor. På denne måde får vi et stærkt og solidt hegn som sikre planterne de bedste forhold i deres spæde start.

Prisen på et vildthegn kan bl.a. variere efter trådhøjde. Trådhøjden afhænger af områdets vildtbestande.

Priseksempel 140cm tråd (høj) inkl. opsætning 23,-/m (foråret 2022 pris)
I skovrejsningsprojekter med statstilskud kan der opnås 15,-/m i tilskud

 

 • Ea vero molestiae quo quod
 • animi eum porro rerum quo
 • libero officiis quo magnam
 • adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Renholdelse (vedligehold)

Tidlig og hyppig renholdelse efter plantning af skov, skovrejsning, læhegn er med til at give planterne hurtigere vækst og større overlevelse. Nyplantede skovplanter og læhegn bør som minimum renholdes det første år efter plantning – nogle gange mere. I denne periode skal renholdelse udføres flere gange i hver vækstperiode fra april/maj til august/september. Ved at renholde planterne hyppigt det første år efter plantning mindskes ukrudtstrykket og planterne hjælpes godt på vej og derved sikre at de får magten over ukrudtet på det tilplantede areal.

Manglende renholdelse medfører fremspiring og opvækst af ukrudt, der konkurrerer med skovplanterne om vand og næring. Det betyder langsommere vækst og afgang af planter og i værste fald at ukrudtet tager magten over det beplantede areal, med det resultat at beplantningen enten er meget længere om at vokse op eller aldrig bliver til det den skulle.

Vi tilbyder en mekanisk ukrudtsbekæmpelse med økostrigler. Vi anbefaler at det det tilplantede areal blive renset med strigler 10 gange fra plantning og 3-4 måneder frem.

Har du etableret ny skov med skovrejsning skal du sørge for at arealet holdes frit for ukrudt så planterne hurtigst muligt vokser i højden. Er skovrejsningen plantet med tilskud efter de gældende regler fra 2016 og frem skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge kemi i renholdelsen af arealet.

 

 • Ea vero molestiae quo quod
 • animi eum porro rerum quo
 • libero officiis quo magnam
 • adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Planter og plantemaskiner

Det er ærgerligt at se sine nyplantede træer blive ædt af kronvildt og råvildt! Et godt skovhegn, holder vildtet ude og sikre de bedste betingelser og start for dine træer – uanset om det er et læhegn eller en skovbeplantning. Opsætning af skovhegn bliver ofte fravalgt, da kan virke skæmmende i landskabet, eller fordi man synes det hæmmer jagten. Det kan der måske være noget om, men et godt skovhegn sikrer at dine træer kommer bedre fra start og får derved kulturen hurtigere op. Når kulturen kommer hurtigere igang, mindsker du bl.a. behovet for renholdelse, hvilket kan tjene omkostningen til hegningen hjem

Vi sætter gerne dit vildthegn op. Hegnet bliver opsat med hjørne og mellemstolper i træ og stålrør. Stolperne borres i jorden med pælebord og trådet rulles ud med trådudruller og opstrammes med traktor. På denne måde får vi et stærkt og solidt hegn som sikre planterne de bedste forhold i deres spæde start.

Prisen på et vildthegn kan bl.a. variere efter trådhøjde. Trådhøjden afhænger af områdets vildtbestande.

Priseksempel 140cm tråd (høj) inkl. opsætning 23,-/m (foråret 2022 pris)
I skovrejsningsprojekter med statstilskud kan der opnås 15,-/m i tilskud

 

 • Ea vero molestiae quo quod
 • animi eum porro rerum quo
 • libero officiis quo magnam
 • adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Kontakt

Ring til os på

Adresse

Trædemarkvej 5
7200 Grindsted

Skriv til os på

kontakt@plantoeren.dk

Kontakt os her!