Vores services

Din leverandør til levedygtige planter

Lad os plante din skov

Vi tilbyder plantning med 1, 2 og 3-rækkede plantemaskiner afhængig af arealets beskaffenhed. I få tilfælde udlejes plantemaskinen til dem der køber planter og selv har lyst til at prøve kræfter med plantningen.

Planterne kommer fra Johansens Planteskole i Børkop. Planteskolen har mange års erfaring og en stærk faglig viden. De har egen planteproduktion og topprofessionelle rammer. Alt sammen er med til at sikre, at kvaliteten er i top, og at din skov vil have de bedste forudsætninger for at lykkes.
Vi tilstræber så kort tid som muligt fra planterne forlader planteskolen, til de plantes på vækststedet.

Gennem vores mange års erfaring har vi opbygget en stor mængde referenceprojektet og ved interesse viser vi gerne tidligere tilplantede arealer frem. Kontakt os og vi hjælper gerne!

Skovrejsning

Skovrejsning er en måde at plante ny skov på og skabe et nyt stykke natur på din grund. Hvad du bruger skoven til, er op til fri fortolkning. Men tanken om fred og idyl, egen jagtoase eller et nyt landskabselement på ejendommen kan ofte være medskyldige i drømmen om skovrejsningen.

Hvad koster det? Og kan man få tilskud til skovrejsning?

I rigtig mange tilfælde, kan der søges tilskud til skovrejsning hos skovrejsningspuljen – dog er det afhængig af bl.a. af størrelse og beliggenhed. Tilskuddet dækker som oftest alle omkostninger til etableringen af skovrejsningen. Men der er mange variable faktorer, som spiller ind på prisen på skovrejsning.
Du kan læse mere om tilskudsordningen her hos Landbrugsstyrelsen

For at kunne komme med en præcis pris, vil det kræve en nærmere besigtigelse af området og en snak omkring dine ønsker til udformningen, træartsvalg og lignende (vær dog opmærksom på, at der er nogle krav ifm. tilskud).

Når skov er plantet med statstilskud, kan man fortsat bevare hektarstøtten (tilskud fra EU ifm. fredskov)

Ud over tilskudsberettiget skovrejsningsprojekter, planter vi også mange andre skovprojekter:

  • Energiskov – pil og poppel. Hurtigvoksende løvskov som flises og bruges til energiproduktion. Ved plantning af energiskov vil der også forsat være hektarstøtte.
  • Plantning vildtremisser
  • Plantning af juletræer og pyntegrønt
  • Hobbyskov – liebhaveri og idyl. Skoven er selvfinansieret, og derved ingen forpligtelser ifm. tilskuddet (der kan forsat være arealspecifikke regler)
  • Klimaskov – CO2 neutral skov

 

Vildthegn

Et vildthegn er med til at forhindre, at dine nyplantede træer, planter eller buske bliver overrumplet af kronvildt og råvildt. Sørger du for at få opsat et ordentligt hegn, holder du vildtet ude og sikrer samtidig de bedste betingelser for både opdyrkning og trivsel i din skov.

Med et godt skovhegn sikrer du, at dine træer kommer bedre fra start og får derved kulturen hurtigere op. Når kulturen kommer hurtigere i gang, mindsker du bl.a. behovet for renholdelse, hvilket kan tjene omkostningen til hegningen hjem

Vi sætter gerne dit vildthegn op

Hegnet bliver opsat med hjørne og mellemstolper i træ og stålrør. Stolperne bores i jorden med pælebor, trådet rulles ud med tråd udruller og opstrammes med traktor. På denne måde får vi et stærkt og solidt hegn, som sikrer planterne de bedste forhold i deres spæde start.

Prisen på et vildthegn kan bl.a. variere efter trådhøjde. Trådhøjden afhænger af områdets vildtbestande.

Priseksempel: 140 cm. tråd (høj) inkl. opsætning 23,-/m (foråret 2022 pris)

I skovrejsningsprojekter med statstilskud kan der opnås 15,-/m i tilskud

Renholdelse 

Sørger du for tidlig og hyppig renholdelse af din skov, sikrer du både et bedre helbred og længere levetid for dine træer og planter. Nyplantede skovplanter og læhegn bør som minimum renholdes det første år efter plantning.

Ved at renholde planterne hyppigt det første år efter plantning, mindskes ukrudtstrykket og planterne hjælpes godt på vej. Derved sikres det, at de får magten over ukrudtet på det tilplantede areal.

Manglende renholdelse medfører fremspiring og opvækst af ukrudt, der konkurrerer med skovplanterne om vand og næring. Det betyder langsommere vækst og afgang af planter, og i værste fald at ukrudtet tager magten over det beplantede areal. Det vil resultere i at beplantningen enten er meget længere tid, om at vokse op eller aldrig bliver til det, den skulle.

Vi tilbyder en mekanisk ukrudtsbekæmpelse med økostrigler. Vi anbefaler, at det tilplantede areal bliver renset med strigler 10 gange fra plantning og 3-4 måneder frem.

Har du etableret ny skov med skovrejsning, skal du sørge for at arealet holdes frit for ukrudt, så planterne hurtigst muligt vokser i højden. Er skovrejsningen plantet med tilskud efter de gældende regler fra 2016 og frem, skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge kemi i renholdelsen af arealet.

Adresse

Trædemarkvej 5
7200 Grindsted

Skriv til os på

kontakt@plantoeren.dk

Ring til os på

Har du spørgsmål, så er du meget
velkommen til at kontakte mig via hjemmesidens
kontaktformular her.